Många företag investerar kraftigt i AI. Chefer har dock ofta lite stöd när de siktar på att implementera AI i deras verksamhet, vilket kan leda till projektfel och oönskade resultat. Genom att ha en djupare förståelse för AI-baserade affärsmodeller, kan detta undvikas.

Tekniska framsteg inom ämnet artificiell intelligens (AI) leder mot utvecklingen av mänskliga maskiner, som kan arbeta autonomt och efterlikna vårt kognitiva beteende. Framstegen och intresset bland chefer, akademiker och allmänheten har skapat en hype i många branscher, och många företag investerar kraftigt för att dra nytta av tekniken genom affärsmodellinnovation. Cheferna har dock lite stöd när de siktar på att implementera AI i deras företagsverksamhet.

Därför syftar denna presentation till att ge en djupare förståelse för AI-baserade affärsmodeller. Presentationen kommer bland annat att gå igenom fyra steg för att vägleda implementeringen av AI i företagets verksamhet. Dessa fyra stegen handlar om att:

1. förstå AI och organisatoriska funktioner som behövs för digital transformation
2. förstå aktuell affärsmodell, potential för affärsmodellinnovation och affärsekosystemets roll
3. utveckla och förfina de funktioner som behövs för att implementera AI
4. nå organisatorisk acceptans och utveckla interna kompetenser

Program
8.00 – 8.05 Introduktion
Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North

8.05 – 8.15  Industriexempel: affärsmodeller för AI
Peter Nilsson, Smart Recycling

8.15 – 8.45 AI-baserade affärsmodeller
Wiebke Reim, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet 

8.45 – 9.00 Välkommen att ställa frågor 

Om Wiebke Reim 
Wiebke Reim är biträdande universitetslektor inom området entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet som undersöker utvecklingen av affärsmodeller för olika industrier. 

Arrangör
Webbinariumet är en del av en föreläsningsserie inom AI vid namn AIMPOINTS som arrangeras av AI-projektet Applied AI DIH North. Läs mer om projektet: https://www.aidih.se
Mötet genomförs på svenska och är kostnadsfritt.
Vid frågor, kontakta marie.nolin@ltu.se, 072-526 20 70