Välkommen till ett webinar där du får veta mer om AI-fabriken. 
Utifrån forskning och innovation utvecklas nu ett koncept för användning av nya teknologier på en digital plattform som kallas AI Factory / AI-fabriken. Plattformen kommer att användas för att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. Målet är att processen ska bli automatiserad för analys och stöd till beslut för drift och underhåll för att uppnå ökad hållbarhet, driftsäkerhet och kapacitet.

Grundtanken är att den universella delen i AI Factory går att specialanpassa för flera branscher, utifrån deras olika behov för att accelerera digitalisering av olika arbetsprocesser genom att gemensamt dela data och öka användningen av AI-teknologi.

Saab Aeronautics deltar som industriexempel.

PROGRAM

11.30 – 11.35 Introduktion
Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North, Luleå tekniska universitet

11.35-11.45 Industriexempel: Saab Aeronautics
Olov Candell, Technology and Innovation Management, Saab Aeronautics

11.45 – 12.15 AI Factory – möjligheter och utmaningar
Ramin Karim, professor i underhållsteknik, Luleå tekniska universitet

12.15 – 12.30 Välkommen att ställa frågor

Läs mer om AI Factory här:
https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Konferenser/Industriell-AI-konferens-2021/AIF-projektet-for-industrin-med-pa-IVA-s-100-lista-2021-1.209220

Eventet anordnas av Applied AI DIH North. Det är ett AI-projekt som pågår under tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Mer information finns på: www.aidih.se