Vill du veta mer om de möjligheter den pågående industriella revolutionen som industri 4.0 och additiv tillverkning kan erbjuda dig? Häng med på Luleå Tekniska universitets lunchseminarium och få en introduktion till området och inblick i pågående utveckling.

Seminariet ges som del av projekten I2P och ADDIFAB i samarbete med den svenska arenan för additiv tillverkning, (Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals). Projekten har för avsikt att stärka kompetensen i region.

Föreläsarna Jan Frostevarg och Himani Näsström är universitetslektorer inom ämnet produktionsutveckling på Luleå tekniska universitet.

För dig som deltar på lunchseminariet ingår lunch.