Med Corona kom en väldig massa besvär och bekymmer. Men det blev också en katalysator för omställning. I många fall en omställning som ändå hade hänt, men långsammare.
Distansmöten, minskat resande, virtuella organisationer, digitalisering, prioritering och nya former för politiskt arbete.

Vad kan vi lära av det när det akuta läget är över? Och vad skall vi se till att behålla också för nästa normaltillstånd?

Om detta pratar Troed Troedson, framtidsanalytiker, konsult, föreläsare och författare.