Välkommen till frukost med näringslivet, en mötesplats för nätverkande och affärskontakter.

För uppdaterat program -> Luleå Business Region