Välkommen till frukostföreläsning om attraktiv arbetsgivare med SEB

Vem vill inte vara en attraktiv arbetsgivare? Ett erbjudande dina anställda inte kan motstå.

Att attrahera och behålla personal i konkurrensen om talangerna
Vad kan du erbjuda inom pension – och försäkringsområdet för dina anställda
Kort om pensionssystemet

SEB Företagarbanken
Banken en partner för dig och ditt företag
Starten av ditt bolag – steg för steg.
Banken är med i alla faser.

Medverkar gör:
Göran Palo, SEB Pension & Försäkring
Filip Mosesson, SEB Företag

Varmt välkommen!