Välkommen till frukostföreläsning om hållbarhet med SEB

Per Georgzén är hållbarhetschef i SEB:s pensionsbolag.

Vi fokuserar på möjligheterna för de företag och personer som ställer sig bakom Agenda 2030 och Parisavtalet, även kallat världens affärsplan. De individer, företag och entreprenörer som vill vara en del av lösningen för att klara av nutidens största utmaning och göra verklig skillnad inom detta område kan också förvänta sig stora affärsmöjligheter och en oändlig talangpool för rekrytering.

Med utgångspunkt i den globala hållbarhetsutmaningen guidar Per oss mot en kvalificerad gissning om framtidens möjligheter och utmaningar!

 

Varmt välkommen!