På vilket sätt kan spelindustrin och den mer traditionella industrin gemensamt samarbeta och dra nytta av varandra?  Vad finns det för globala trender och exempel inom detta område?
Den 19 oktober arrangerar Arctic Game en workshop med Kairos Future som handlar om trender och samverkansmöjligheter mellan spelbranschen och andra branscher. Denna workshop riktar sig till dig som arbetar med visualisering, automation, spelmetodik, industriella processer eller bara är nyfiken på spelbranschen. Antalet platser är begränsade, så se till att anmäla dig så fort som möjligt!