Vi står inför stora gemensamma utmaningar med avseende på vår globala inverkan på klimatet och miljön.

Hur tar SAS del av ansvaret för att säkerställa att vi ska kunna resa, träffas och uppleva andra kulturer även i fortsättningen?

Kom och lyssna på en spännande föreläsning av SAS Hållbarhetschef Ann-Sofie Hörlin om hur varje del av SAS präglas av arbetet för ett mer hållbart resande. Från jakten på innovativa tekniska lösningar, till de små viktiga förbättringarna på vardagsnivå.

Ann-Sofie Hörlin, började på SAS i april 2022 med ett tydligt fokus på att driva SAS ambitiösa hållbarhetsagenda som syftar till globalt ledarskap inom hållbart flyg. Ann-Sofie har en lång erfarenhet från hållbarhetsarbete inom flygbranschen, senast som hållbarhetschef på Malmö Aviation och Braathens Regional Airline. De senaste åren har Ann-Sofie arbetat som Investment Manager på Almi Invest och haft flera styrelseuppdrag i tillväxtbolag.

Om våra föreläsningar

För dig som deltar på plats och är student på LTU eller ett företag på Luleå Science Park ingår lunch. För övriga kostar det 100 kronor att delta.

No show-avgift på 200 kronor utgår om du ej avanmäler dig senast dagen innan!
Avanmälan görs till hej@luleasciencepark.se