Omvärlden förändras ständigt och dessutom i ett rasande tempo. Det gäller att spana på spännande signaler, trender, problem och möjligheter. Både tillsammans med andra, internt i företaget och externt i olika sammanhang för att ta steg framåt och utveckla nya produkter, tjänster och processer.

Med start i slutet av september sätter vi fokus på innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling. Vi erbjuder en seminarieserie på fyra tillfällen, som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och metoder och verktyg för hur du kan gå tillväga.

Målet med seminarieserien är att ge dig som företagare en verktygslåda för att höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation. Vi kommer dels att titta på öppen innovation, men även mer tradionella sätt att bedriva utvecklingsarbete. Seminarierna varvar teori med praktik för att du ska få med dig så mycket som möjligt.

Seminarieserien riktar sig till små- och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Vi kommer att jobba i en relativt liten grupp, för att deltagarna ska hinna lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Vi säljer inte till varandra under träffarna, däremot lägger vi in vår kunskap och delar med oss, för att även ta emot tips och erfarenheter från andra.

Vid stort intresse kommer ett urval att ske, max 15 företag (en person per företag) kommer att erbjudas plats. Företag som varit igång minst 2 år och som har minst 5 anställda kommer att prioriteras. Seminarieserien är kostnadsfri, men omfattas av statsstödsregler. Träffarna hålls på svenska.

Seminarieserien anordnas av projektet Intersective Innovation som drivs av Piteå Science Park, Skellefteå Science City och RISE Research Institutes of Sweden och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Läs mer