Syftet med detta seminarium är att belysa hur den nya tekniken med Artificiell Intelligens kan användas inom dels en viktig svensk basindustri, gruvnäringen, dels en framväxande industrigren, rymdteknik. Såväl gruvnäringen, rymdtekniken och datalagring är också starkt förankrade i Norr- och Västerbotten och vi vill på detta sätt lyfta fram hur svensk industri utvecklas tack vare digitaliseringens möjligheter.

Program och medverkande

10:00 – Inledning

10:30Tema gruvor

11:15 – Tema rymd

12:00 – Lunchpaus

13:00 – Norrbotten – ett län för nytänkande

13:20 – Tema Datalagring

14:05 – Tillämpad AI

14:50 – Kaffepaus

15:10 – Panelsamtal

15:50 – SummeringErik Höglund, ordförande IVA Nord, professor, Luleå tekniska universitet

16:00 – Mingelbuffé

Moderator för dagen är Erik Höglund, ordförande IVA Nord, professor Luleå tekniska universitet

Seminariet hålls på engelska