Välkommen till en juligt nätverksmingel med Luleå Science Park.
Under kvällen berättar Diös vad som är på gång i parken, vi äter och tar del av underhållning.

Träffen är öppen för dig som  är företag på Luleå Science Park eller student på LTU.

No show-avgift på 300 kronor utgår om du ej avanmäler dig senast dagen innan!
Avanmälan görs till hej@luleasciencepark.se