Ledningsgruppen

– ett hinder eller en tillgång för organisationen?

En ledningsgrupp kan vara företagets hjärta och hjärna. En grupp som visar vägen och är förebilder för organisationen. En välfungerande ledningsgrupp kännetecknas av att vi vet varför vår grupp finns till, vad den ska åstadkomma och hur vi fattar beslut.

Funderar du på hur du skapar bästa förutsättningarna för din ledningsgrupp?
Kom och lyssna på Cecilia Hjelte, organisationskonsult med lång erfarenhet av att jobba med ledningsgrupper. Du får inspiration och kunskap som du kan omsätta i praktisk handling.
Cecilia kommer att berätta om: