Välkommen på lunchföreläsning med dataföreningen

Luleå kommun står för många utmaningar i framtiden!

Vi vill växa och vara innovativa, samtidigt som vi ska vara hållbara och vara effektivisera och spara inom många områden.
Många tekniska vinningar de senaste decennierna har förändrat våra sätt att använda information och teknik.

Ett av de områden där det händer mycket just nu nationellt, regionalt och lokalt är utvecklingen inom GIS- (geografiska informationssystem) och geodataområdet.
GIS handlar bland annat om kartor och läget, internets framfart, ITK, smarta uppkopplade prylar och sensorer, drönare, GPS:er och stora datamängder.

Framför allt handlar det om människor som vill leva i den smarta staden och på den smarta landsbygden i den smarta kommunen och då gäller det att förstå och att ställa de rätta frågorna frågorna: hur och varför och VAR?


I denna föreläsning pratar Luleå Kommuns GIS-strateg Jonny Halvarsson om hur Luleå Kommun jobbar med
VARet, alltså om läget, GIS och kartor och sånt.
Det handlar om allt från, planer, digitala databaser, ”digitala tvillingar” och hur man jobbar strategiskt med geodata.
Jonny exemplifierar med pågående aktiviteter och projekt och hur vi samverkar med många parter för att hjälpa Luleå att lyckas med sina visioner.

Föreläsare:
Jonny Halvarsson , GIS strateg Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun

Arrangör: Dataföreningen Norrbotten i samarbete med Luleå kommun och Arctic Business