Med en pandemi som ligger som ett mörkt moln över många företag och branscher så erbjuder den offentliga marknaden med sina 4 000 kommuner, regioner, statliga myndigheter och bolag möjligheter till stabila kundrelationer.

Men hur kommer man in på den offentliga marknaden? Vad är viktigt för det offentliga och hur kan man ta del av de närmare 800 miljarder kronor som den offentliga upphandlingen uppgår till årligen?

Att göra affärer med det offentliga går alldeles utmärkt – det gäller bara att veta hur!

Jenny Engström och Niklas Tideklev från Dialogmakarna berättar om den offentliga marknaden och om spelregler för den offentliga affären.

Dialogmakarna arbetar med att utveckla offentliga verksamheter med de möjligheter som förtagens innovationskraft skapar. Vår expertis är offentlig marknad och offentliga affärer – vi arbetar inom kompetensområdena innovations- och förändringsledning samt offentlig upphandling. Genom god dialog skapar vi möjligheter för ömsesidig förståelse och nytänk till nytta för en hållbar välfärd.