Inbjudan till seminarium och workshop

Projektet ”Ordnat införande av digitala produkter och tjänster” har under två år undersökt hur Sverige genom bättre samordning och nationella riktlinjer ska kunna underlätta införandet av digitala produkter och tjänster för bl.a. ordinerad egenvård och hemmonitorering. Under projektets gång har hinder analyserats och förslag på åtgärder tagits fram. Detta har lett till att beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025 (https://ehalsa2025.se/) har sett behovet och tagit fram förslag på genomförandeplan för stöd till ordnat införande av digitala produkter och tjänster.
Vi vill nu dela med oss av analyserna och förslagen till er som utvecklar digitala produkter och tjänster och/eller andra relevanta medicintekniska produkter för hälso- och sjukvården. Vid denna workshop som anordnas i samarbete med EIC och Luleå Science Park får ni möjlighet att bidra med inspel till de förslag projektet tagit fram och som ligger till grund för det arbete som Vision e-hälsa 2025 har initierat.

Program (seminarium och workshop)
-Korta introduktionsföreläsningar
-Region Norrbottens vision 2035 med tillhörande färdplan – Vart är vi på väg? Hur kommer digitaliseringen att stödja omställningen av hälso- och sjukvård?
-E-nämnden – kommunernas gemensamma satsning i Norrbotten för utveckling av e-samhället
-E-health innovation center – ekosystem baserat på samverkansbehov i utveckling

Workshop
-Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster samt det nya arbetet inom Vision e-hälsa 2025 – Hur ser användning av digitala produkter och tjänster i svensk hälso- och sjukvård ut idag? Vad är regionernas planer för breddinföranden? Vilka hinder finns och hur kan de övervinnas?
-Presentationer samt workshopdel där alla deltagare har möjlighet att diskutera och ge inspel till arbetet inom Vision e-hälsa 2025.
-Hur kan vi underlätta för både köpare och säljare genom att tydliggöra vilka krav som gäller för digitala produkter och tjänster? Inom projektet har vi tagit fram en prototyp på ett kravbibliotek som ska underlätta utveckling och upphandling.
-Presentation av prototypen samt workshopdel där synpunkter och förslag diskuteras.

Ordnat Införande av digitala produkter och tjänster är ett treårigt samarbetsprojekt där SKL, Region Norrbotten, Stockholm Science City och Uppsala BIO deltar. Projektet får stöd från Tillväxtverket. På Linkedin kan ni följa projektet.
Läs mer om prototypen, som kommer att presenteras på seminariet.

Anmäl ditt deltagande samt eventuella allergier till: andreas.namslauer@ssci.se