Ett företags största värden representeras allt oftare av de immateriella tillgångarna (IP) och digitaliseringen driver på den utvecklingen.
Men vad består dessa tillgångar av och hur skyddar man dem?

Zacco delar in de immateriella tillgångarna i Innovation Assets, Digital Assets och Identity Assets som var och en representerar en rad möjligheter att skydda företagets unika immateriella tillgångar och därigenom stödjer affären.
Pia Norman, Johanna Forsgren Israelsson och Niclas Uggla från Zacco visar hur man kan hantera ett företags IP och riskerna med att inte skydda den.