Vi är ett nystartat men erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är alla projekt lika viktiga, inget projekt för litet eller för stort. Behöver vi skala upp vår organisation har vi kontakter som gärna hjälper till.

Vi har uppdrag från privatpersoner, små entreprenadföretag, stora entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, branschorganisationer och akademi. Vi utför geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar, GK3-granskningar och allt från enkel till omfattande rådgivning.

Kontaktpersoner: Tommy Edeskär

Epost: tommy.edeskar@geoskills.se

Direkt: +46 (0)73-679 44 88

Kontaktpersoner: Tomas Törnkvist

Epost: tomas.tornkvist@geoskills.se

Direkt: +46(0)73-809 44 88

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, plan 6Webbplats: www.geoskills.se