Itasca Consultants

Vi är ett konsultföretag som hjälper gruv- och berganläggningsindustrin inom alla områden av tillämpad bergmekanik, numerisk modellanalys, gruvdesign, tunneldesign, släntstabilitet, m m.

Vi är en del av Itasca  – ett internationellt konsultbolag med 14 kontor i 11 länder och ca 150 anställda. Förutom att erbjuda tekniska konsulttjänster är vi också återförsäljare av all Itasca:s programvara för modellanalyser, som har blivit något av en standard för avancerade bergmekaniska beräkningar.

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, våning 3, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)76-768 22 55
E-postadress: jonny@itasca.se
Webbplats: www.itasca.se