100 företag med 1 400 anställda

Det finns cirka 100 företag med sammanlagt runt 1 400 anställda i Luleå Science Park. Siffrorna varierar över tid eftersom företag flyttar in och ut ur lokalerna allteftersom deras utveckling förändras.

Sammansättningen av de olika verksamheterna ser just nu ut så här: 40 procent av dem driver IT-relaterade verksamheter samt media. 30 procent är teknikkonsulter, bygg-, systemleverantörer, eller teknisk provning och analys. 10 procent driver företagstjänster och 10 procent är innovationsaktörer. Resterande 10 procent kategoriserar vi under övrigt.