LTU Business AB

LTU Business AB stimulerar individer, företag och organisationer att utvecklas. Vi är universitetsnära brobyggare inom kunskapsöverföring och nytänkande som arbetar utifrån ett internationellt perspektiv.

Vår styrka är personalen, som genom kompetens och ett brett nätverk inom både samhälle, näringsliv och den akademiska världen bidrar till utveckling och förändring.

LTU Business AB verksamhet vilar på tre stadiga ben;

Utbildning
LTU Business AB driver utbildningar som utvecklar individer. Det gör vi på uppdrag av företag och organisationer. När individen växer, växer också företaget. Det är en viktig komponent för tillväxt. Det kan handla om ledarskap och entreprenörskap såväl som juridik, språk och ekonomi.

Affärsutveckling
Med ett brett nätverk och stor erfarenhet av samarbeten i många brancher känns det naturligt att erbjuda vår kunskap för att hjälpa företag utvecklas. Nya perspektiv och goda råd är aldrig fel.

Specialistuppdrag
Kunskapsöverföring genom projekt är en effektiv metod för att stärka företag och organisationer. LTU Business AB projekt utgår från kundens behov – och perspektivet är alltid långsiktig utveckling.

LTU Business AB är ett affärsdrivande aktiebolag som ägs av LTU Holding.
Mer information om alla spännande projekt och uppdrag finns på:
www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 1A, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)920-49 20 00
E-postadress: info@ltubusiness.se
Webbplats: www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business