Även vi på Luleå Science Park kan summera 2020 som ett onekligen annorlunda år. Men det finns många ljusglimtar som vi gärna delar med oss av.

Digitala föreläsningar har rullat på och varit ”välbesökta”. Vi har navigerat oss genom AI, tech, digitala transformationer, hälsa och ledarskap.  Sedan mars har vi genomfört 24 föreläsningar med totalt 2300 anmälda. Vi har nått nya målgrupper och nya besökare från hela landet. Vi fortsätter med full fart in i 2021 och i januari har vi tre intressanta föreläsningar inom bla cybersäkerhet och AI. 

Under året är det många organisationer i Sverige som har jobbat med ansökningar till Europakommissionens kommande innovationshubbar (European Digital Innovation Hub) som ska skapa ett internationellt nätverk med syfte att stötta och sprida innovationer och innovationskraft på bred front. Luleå Science Park är en av de organisationerna och vi är delaktiga i två av de 15 ansökningar som vunnit Regeringskansliets förtroende och blivit presenterade för Europakommissionen. De två ansökningarna har tagit avstamp i AI respektive cybersäkerhet vilka kommer vara två oerhört viktiga ämnen för alla i vår region.

Projektet Scale Up North som vi driver för företag som vill skala upp sin verksamhet har genomfört en rad lyckade workshops. Bland annat med Neava och Mobilaris. Det har tittats både på att vässa affärsmodeller ytterligare och effektiviserar ledningsgrupper.

Nybyggnation i Luleå Science Park när Diös bygger nytt för  Pensionsmyndigheten. Myndighetens nya kontor blir anpassat för ett flexibelt och modernt arbetssätt med funktionella mötesplatser. Avtalet som skrivs omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med en option på ytterligare ytor. Inflyttning sker under sommaren 2023.

AI Sweden satsar i norr och öppnar kontor på Luleå Science Park, Skellefteå Science City och Bron Innovation. Digital invigning med alla tre kontor och 150 åhörare som vill veta mer om satsningen och vad det innebär för oss i norr.

Internationell matchmaking med AI-lösning genomfördes i november. Åtta företag och 35 talanger från 13 olika länder deltog i evenemanget. Matchmakingeventet är en del av ett pilotprojekt inom ICT-nätverk där Linköping Science Park, Kista Science City, Blue Science Park, Lindholmen Science Park, Ideon Science Park och Luleå Science Park ingår. Matchningsverktyget som har använts har skapats med stöd av Svenska institutet. Två företag från Luleå deltog.

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn

I november genomförde ICT-nätverket ett matchningsevenemang mellan internationella talanger och svenska företag med hjälp av ett AI-matchningsverktyg av det Norrköpingsbaserade företaget Cruitive

Åtta företag och 35 talanger från 13 olika länder deltog i evenemanget. Matchmakingeventet är en del av ett pilotprojekt inom ICT-nätverk där Linköping Science Park, Kista Science City, Blue Science Park, Lindholmen Science Park, Ideon Science Park och Luleå Science Park ingår. Matchningsverktyget som har använts har skapats med stöd av Svenska institutet.

48 intervjuer på en dag

Matchmakingeventet genomfördes under  Sweden Innovation Days den 18 november med fokus på att låta internationella talanger möta svenska företag. Där deltog 8 företag och 35 talanger från 13 olika länder. Tillsammans fanns det 12 lediga befattningar på företagen och totalt genomfördes 48 digitala intervjuer. Evenemanget blev lyckat, 91% av talangerna och 100% av företagen var nöjda med hur dagen blev. Varje deltagare sa att de skulle rekommendera evenemanget till andra.

Från Luleå deltog bland annat företaget BnearIT.

Lars Frisk, Konsultchef BenarIT

– Vi på BnearIT såg detta Internationella initiativ som en bra möjlighet att kunna locka till oss duktiga talanger från utanför vår region. Matchmakingen fungerade klockrent i nästan alla fall och vi fick in flera intressanta kandidater. Vi har gått vidare med några av dem i vår rekryteringsprocess, säger Lars Frisk, Konsultchef på företaget.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Tore Johnsson, tore@luleasciencepark.se

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn

Idag har företaget Mobilaris genomfört en workshop inom ramen för Scale Up North i syfte att ytterligare vässa till deras digitala affärsmodell. Vi tackar för förtroendet och engagemanget.
Är du nyfiken på att skala upp ditt företag?

Ta kontakt med vår projektledare Patrik Isaksson.

Scale Up North är ett av Luleå Science Parks erbjudanden speciellt riktat till tillväxtbolag inom IT/tech-sektorn i Norrbotten. Här finns möjlighet att ta del av stöd, nätverk, kunskap och erfarenheter för att ta nästa steg i utveckling och tillväxt.

En av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt tillväxtbolag är en välfungerande och effektiv ledningsgrupp. Därför är ett av erbjudandena i Scale Up North en halvdags workshop på temat Effektiv ledningsgrupp. Igår var ledningsgruppen i NEAVA AB samlade på varsitt håll för en digital eftermiddag där de arbetade koncentrerat med att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbete under ledning av Ulla-Britt Palo Häggqvist.

–       Många bolag upplever sig inte ha tid att arbeta med de här frågorna i den intensiva tillväxtfasen när det är mycket annat som kräver fokus. Men ledningsgruppen är bolagets hjärta och hjärna, ju bättre den fungerar desto bättre förutsättningar skapas för alla andra processer, menar Ulla-Britt.

NEAVA AB’s VD Johan Hedlund sammanfattar eftermiddagen såhär:
–       Jag fick faktiskt ut lite mer än förväntat och vad jag hoppades på. Förutom konkreta verktyg att arbeta vidare med så fick jag också djupare insikter om oss som grupp som jag tror att vi kommer att ha nytta av framåt. En mycket bra workshop!

Luleå Science Park och Scale Up North önskar NEAVA AB fortsatt lycka till i sin tillväxtresa!

 

Kontakta Projektledare Patrik Isaksson om du vill veta mer om hur ditt företag kan bli en del av  Scale Up North

Idag öppnar Sveriges nationella AI-center, AI Sweden, tre nya kontor i norra Sverige. Lanseringen görs i samarbete med Luleå Science Park, Skellefteå Science City och Bron Innovation.
AI är en möjliggörare för ökad konkurrenskraft, mer resurser i välfärden och ökad livskvalitet för Sveriges alla invånare.

– Med en stark tradition av den tunga industri som har byggt Sverige historiskt, ett väl utvecklat ekosystem för startups, och förståelse för hur innovation drivs bäst i partnerskap mellan näringslivet, akademin och offentlig sektor, så känns det otroligt roligt att AI Sweden nu har en närvaro även i norra Sverige. Nu ska vi bidra till att accelerera användningen av AI för Sveriges bästa, säger Patrik Isaksson, Ecosystem and Node Manager i norra Sverige AI Sweden

Det blir också officiellt att Luleå Tekniska Universitet ansluter som partner, vilket ytterligare kommer bidra till AI Swedens målsättning att accelerera användningen av AI i hela landet.

– Vi är väldigt glada att vi nu etablerar en tydlig närvaro i en stor och otroligt viktig del av Sverige. AI Sweden har nära 100 partners runt om i landet och att förstärka vår verksamhet med kontor och fler partners i norra Sverige är en mycket positiv del av vår utveckling, säger Martin Svensson, Co-Director AI Sweden.

AI Sweden grundades 2019 och har sedan tidigare kontor i Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro och Linköping.

 

För mer information vänligen kontakta:
Eco-system and Node Manager
Patrik Isaksson
Patrik.isaksson@ai.se
Tfn. 070-267 09 91

 

Nu är det klart att Pensionsmyndigheten blir hyresgäst i Diös kommande nyproduktion i Luleå Science Park. Det attraktiva området är under stor expansion och den nya byggnaden kompletterar Diös övriga bestånd på platsen. Myndighetens nya kontor blir anpassat för ett flexibelt och modernt arbetssätt med funktionella mötesplatser. Avtalet som skrivs omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med en option på ytterligare ytor. Inflyttning sker under sommaren 2023.

Luleå Science Park är beläget på Porsön i anslutning till Luleå Tekniska Universitet och inrymmer ett hundratal olika företag. Under de närmsta åren kommer området att fortsätta expandera med fler företagsetableringar, urban service och bostäder. Pensionsmyndigheten är en viktig del i den utvecklingen där det idag arbetar cirka 150 personer och rekrytering av fler medarbetare pågår.  

– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda Pensionsmyndigheten helt nya lokaler i en växande stadsdel, som vi är med och utvecklar, med närhet till universitet och företag. Etableringen kommer att stärka både Luleå Science Park och bidra till fortsatt tillväxt i området. Nu ser vi fram emot att komma vidare med fler företag och, under våren, påbörja bygget, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

– Vi är glada över att kunna addera ytterligare en pusselbit till utvecklingen av Luleå Science Park i och med Diös nyproduktion. Pensionsmyndighetens IT-avdelning passar väl in i områdets profil med innovativa techbolag och vi ser fram emot fler viktiga etableringar framöver, säger Tore Johnson, CEO, Luleå Science Park.

Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt [BREEAM-SE Very Good] och Pensionsmyndigheten har tecknat ett grönt hyresavtal.
Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärd3 om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se


För att säkra Europas konkurrenskraft och nytta inom digitalisering gör EU med programmet Digital Europe en stor satsning där en del är att etablera ett nätverk med Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH). EDIHerna ska hjälpa småföretag och offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster. Science Park-samarbetet Sweden ICT är en plattform som stärker Sveriges position som ICT-nation – nu har man som en av femton svenska hubbar utsetts av Vinnova och Regeringskansliet att gå vidare till EU:s EDIH-urvalsprocess. Det nya EU-programmet har en totalbudget på 9,2 miljarder euro och har som mål att forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.

– Med Sweden ICT vill vi skapa en samlad plattform för digitala innovationsinitiativ i hela landet för målgrupperna små- och medelstora företag och offentlig sektor, säger Mårten Holmberg, projektledare för Sweden ICT och affärsutvecklare på Blue Science Park.


Ökad medvetenhet kring Cybersäkerhet

En ökad digitaliseringstakt i samhället innebär också ökade risker för såväl individer som verksamheter, och därför har Sweden ICT valt att lägga extra tyngd vid Cybersäkerhet.
– Genom vårt nätverk kan vi bidra till att skapa ökad medvetenhet och beredskap kring säkerhet, något som är av största vikt för framtiden, säger Mårten Holmberg.
Fokus på talangattraktion Förmågan att attrahera rätt kompetens är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Därför fokuserar Sweden ICT också på frågan om talangattraktion. Under hösten har Sweden ICT, med stöd av Svenska Institutet, utvecklat en digital matchmakingplattform mellan svenska IT-företag och internationella talanger. En AI kommer att bidra genom att matcha kandidaters cv mot publicerade rekryteringsannonser. Plattformen sjösätts under eventet Sweden Innovation Days, som arrangeras av Ignite i samarbete med Vinnova och AI Sweden.

 

Pressrelease 201117 Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

 

Med bakgrund i design management och doktorandstudier inom modebranschen så har Sara Json Lindmark verkat hela sitt yrkesliv med att utveckla innovativa miljöer. Detta som företagare, projektledare samt chef för en publik avdelning inom Region Norrbotten. Hon drivs av obotlig nyfikenhet och en passion för att skapa hållbara och professionella möten mellan människor.  Agerar gärna på scenen men får största kicken när hon jobbar för att teknik, kunskap och kreativiteten hos andra lyfter till högre nivåer. PR är hennes förnamn.

Sara tillträder tjänsten som affärsutvecklare på Luleå Science Park AB  januari 2021.

 

 

Det var studierna som förde de två delägarna  Jimmy Abrahamsson och Johan Eriksson samman och 2014 grundade dom Grepit. Nu har bolaget blivit utsedda till Årets nya företagare.

 

MOTIVERING

Med mod, engagemang och sällan skådad innovationskraft har Årets nya företagare både rotat sig som ett mycket kompetent konsultföretag och fullservice-leverantör av inbyggda system, samt med full kraft vågat satsa på egna produkter inom området hållbarhet och smarta system med produkterna Zpark och Innovative Living. 

Med utgångspunkt i Luleå stöder man idag flertalet etablerade företag inom branscher som gruvindustrin, tillverkande industri, bilindustrin med flera. Företaget har investerat i såväl personal som utrustning och har idag resurser att utveckla, testa och i viss mån även montera kompletta elektriska system vid sin Luleåbaserade anläggning. Vår vinnare förstod dessutom tidigt att bristen av kompetens inom området är global och satsade därför på att etablera sig med ett dotterbolag i USA. 

 

Relaterad artikel 

Bara ett stenkast från Luleå tekniska Universitet ligger Luleå Science Park, en av Sveriges till ytan största science parks. Här ligger exempelvis världens 7:e bästa inkubator vägg i vägg med forskning i världsklass från universitetet, innovativa start ups startar upp granne med något av de etablerade bolag vi har på området, internationellt erkända affärsutvecklingsbolag hjälper företag att ta nästa steg i samma kvarter som 15 000 studenter gör sig redo för framtiden.
I den här dynamiska miljön skapas förutsättningar för individer, idéer och företag att växa och utvecklas. Luleå Science Park AB ska verka för att Science Park ska vara en mötesplats för idé- och kunskapsutbyte mellan näringsliv, organisationer, akademi och samhälle. Bolaget ska attrahera etableringar och erbjuda en innovativ miljö för kunskapsintensiva och innovativa företag.

 

Nu söker vi tre nya medarbetare
För att trivas hos oss bör du vara bekväm med att självständigt lägga upp, genomföra och följa upp ditt arbete. Du är sannolikt en kreativ hjärna som gärna delar med dig av dina idéer och planer för att nyttja teamets resurser. Att kommunicera öppet och ärligt känns självklart och din struktur gör det enkelt för dina kollegor att förstå hur dina aktiviteter och mål leder oss vidare framåt. Du är snabb från plan till handling och gillar att slutföra det som påbörjats. Att vi är ett litet prestigelöst team som hugger i och hjälper varandra med smått som stort passar dig perfekt. Nätverket runt dig är värdefullt och du tycker om att knyta nya kontakter såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt, varför kommunikation på engelska inte är några problem. Du har förståelse för att förutsättningarna för verksamheten ofta är projektbaserad och att vi är profilerade mot tech lockar och intresserar dig.

 

Affärsutvecklare med fokus på Scale Up och AI
Här delar du din tid mellan utvecklingen av AI Swedens norra nod och arbetet med att stötta regionens snabbväxande scale-up företag. Med en grundläggande kunskap av IT/AI och ett intresse för företagande, sälj och nätverksbyggande arbetar du tillsammans med projektledare och medarbetare i hela landet. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav liksom goda kunskaper i engelska. Vissa resor ingår i tjänsten.

 

Affärsutvecklare med fokus på platsutveckling
Uppdraget är att utveckla den innovativa miljön i och kring science park. Här finns stora möjligheter att styra, forma och utveckla arbetet efter eget huvud, vilket kräver både kreativitet och struktur likväl som en förmåga att sälja in och skapa god relation för samverkan med viktiga intressenter och aktörer. En bakgrund med erfarenhet av projektkoordinering eller motsvarande kan öka förståelsen för uppdragets karaktär. Du är drivande, uthållig och har inget emot att vara ett av Luleå Science Parks ansikten utåt. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav liksom goda kunskaper i engelska.

 

Datascientist
Här söker vi dig med utbildning eller erfarenhet som datascientist eller motsvarande. Du verkar som expertresurs för AI Swedens partners i hela landet och resor regionalt och nationellt är en del av tjänsten. En bakgrund som konsult eller liknande erfarenhet kan vara en merit och öka förståelsen för uppdragets utformning. Vidare är du analytisk och social och såklart med ett stort intresse för att bidra till utvecklingen inom AI i Sverige. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav liksom goda kunskaper i engelska.

 

Sista ansökningsdatum: 2020-10-30
Vi arbetar med löpande rekrytering och tjänsterna kan bli tillsatta innan sista ansökningsdatum.
Vi har redan valt modell för den här rekryteringen och kommer ej att ta in andra konsulter eller företag i rekryteringsprocessen.

 

För ytterligare upplysningar om tjänsterna eller din ansökan med cv och personligt brev
kontakta VD Tore Johnsson, tore@luleasciencepark.se, 070-365 9684